דף תודה – משלוח קורות חיים

נא לקרוא היטב את ההוראות לפני משלוח קורות החיים!

* אנא הקפידו לשלוח את קורות החיים בפורמט word בלבד!

פורמטים אחרים כגון PDF לא יקלטו במערכת.

* נא לציין בגוף המייל הערות נוספות כגון ציפיות שכר, התפקידים ותחומים בהם תעדיפו לעבוד, בקשות מיוחדות, הערות וכדו'.

מייל למשלוח קורות חיים: