פרוייקטים שעובדים עליהם כעת – שסיימנו

תפוס ת'רשת

אבידור שירותים דנטליים

סופרייז מתנות

יופיס חיתולים

דבי ינקו חדד

בית הספר הישראלי לקרקס

סופה לוגיסטיקה